Jump to content
Join the POSCON Public Discord Server! ×

Welcome to the Norwegians! Velkommen nordmenn!


Andrew Heath

Recommended Posts

  • Network Directors

Hello and welcome to everyone interested in the Norway Division of POSCON! I have created this forum to explore the possibility of releasing a division for Norway during beta testing. The only way we will release with this division is if enough people show interest, so get all your friends to join this club and make sure that they stay active! If there is enough interest and discussion, we will devote our resources to creating the necessary infrastructure. We are going to need your help though with sector file construction and writing procedures! If you have any interest in helping us write this material, please email [email protected]

 

Hei og velkommen til alle som er interessert i Norges POSCON divisjon! Jeg har laget dette forumet for å undersøke muligheten for å opprette en divisjon for Norge under beta-testing. Den eneste måten vi vil opprette med denne divisjonen er hvis nok folk viser interesse, så få alle vennene dine til å bli med i denne klubben og sørg for at de blir aktive! Hvis det er nok interesse og diskusjon, vil vi bruke våre ressurser til å skape den nødvendige infrastrukturen. Vi kommer til å trenge hjelpen din selv med bransjens filkonstruksjons- og skrivprosedyrer! Hvis du har noen interesse i å hjelpe oss med å skrive dette materialet, vennligst send epost [email protected]

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
  • 1 month later...
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy, and Guidelines.