Jump to content
Join the POSCON Public Discord Server! ×

Welcome to the Slovaks! Vitajte u Slovákov!


Andrew Heath

Recommended Posts

  • Network Directors

Hello and welcome to everyone interested in the Slovakia Division of POSCON! I have created this forum to explore the possibility of releasing a division for Slovakia during beta testing. The only way we will release with this division is if enough people show interest, so get all your friends to join this club and make sure that they stay active! If there is enough interest and discussion, we will devote our resources to creating the necessary infrastructure. We are going to need your help though with sector file construction and writing procedures! If you have any interest in helping us write this material, please email [email protected]

 

Ahoj a vítam všetkých záujemcov o divíziu POSCON na Slovensku! Vytvoril som toto fórum, aby som preskúmal možnosť vydania divízie pre Slovensko počas beta testovania. Jediný spôsob, ako s touto divíziou vydáme, je, ak záujem prejaví dostatok ľudí, a tak sa všetci vaši priatelia pripoja k tomuto klubu a uistite sa, že zostanú aktívni! Ak je záujem a diskusia dosť, venujeme svoje zdroje vytvoreniu potrebnej infraštruktúry. Budeme potrebovať vašu pomoc, aj keď s sektorovej konštrukcie súborov a písanie postupy! Ak máte záujem pomôcť nám napísať tento materiál, napíšte na adresu [email protected]

Link to comment
Share on other sites

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy, and Guidelines.