Jump to content
Join the POSCON Public Discord Server! ×

About This Club

This club was created to recruit members to the POSCON Poland Division.
  1. What's new in this club
  2. Hello everyone! Who is currently testing the poscon client? Any problems with the app? P.S. Can we use our native language here? best regards
  3. Hi, we are waiting for the opportunity to test. I would show it on a YouTube channel ?I think it would help with the arrival of new people.
  4. Hello Andrew, Thank You for this opportunity for Poland. We will collect as much people as we can. People skilled on Vatsim and IVAO network, with enough knowledge to set up Pr0 Division
  5. Hello and welcome to everyone interested in the Poland Division of POSCON! I have created this forum to explore the possibility of releasing a division for Poland during beta testing. The only way we will release with this division is if enough people show interest, so get all your friends to join this club and make sure that they stay active! If there is enough interest and discussion, we will devote our resources to creating the necessary infrastructure. We are going to need your help though with sector file construction and writing procedures! If you have any interest in helping us write this material, please email [email protected] Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych polskim oddziałem POSCON! Stworzyłem to forum, aby zbadać możliwość wydania oddziału dla Polski podczas beta testów. Jedyny sposób, w jaki wydamy ten podział, to tyle, jeśli wystarczająca liczba osób okaże zainteresowanie, więc zaproś wszystkich swoich znajomych do przyłączenia się do tego klubu i upewnij się, że pozostaną aktywni! Jeśli będzie wystarczająco dużo zainteresowań i dyskusji, poświęcimy nasze zasoby na stworzenie niezbędnej infrastruktury. Będziemy potrzebować twojej pomocy przy tworzeniu i pisaniu procedur sektorowych! Jeśli masz jakiekolwiek zainteresowanie pomaganiem nam w pisaniu tego materiału, wyślij e-mail na adres [email protected]
  6.  

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy, and Guidelines.