Jump to content
Join the POSCON Public Discord Server! ×

Welcome to the Dutch! Welkom bij de Nederlanders!


Andrew Heath

Recommended Posts

  • Network Directors

Hello and welcome to everyone interested in the Netherlands Division of POSCON! I have created this forum to explore the possibility of releasing a division for Netherlands during beta testing. The only way we will release with this division is if enough people show interest, so get all your friends to join this club and make sure that they stay active! If there is enough interest and discussion, we will devote our resources to creating the necessary infrastructure. We are going to need your help though with sector file construction and writing procedures! If you have any interest in helping us write this material, please email [email protected]

 

Hallo en welkom bij iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse divisie van POSCON! Ik heb dit forum opgezet om de mogelijkheid te verkennen om een divisie voor Nederland vrij te geven tijdens bètatests. De enige manier om met deze divisie uit te komen is als genoeg mensen interesse tonen, dus laat al je vrienden lid worden van deze club en zorg ervoor dat ze actief blijven! Als er voldoende interesse en discussie is, zullen we onze middelen wijden aan het creëren van de noodzakelijke infrastructuur. We zullen echter uw hulp nodig hebben met het bouwen en schrijven van sectorbestanden! Als u interesse hebt om ons te helpen dit materiaal te schrijven, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 1 year later...
  • 8 months later...
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy, and Guidelines.